Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας (Job Readiness Scheme) - Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη,
Το Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη, ένας χώρος που προωθεί την
απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της πόλης, σας καλεί
να συμμετάσχετε στο νέο Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας (Job Readiness
Scheme).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες, ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών.
Στόχος του Προγράμματος Εργασιακής Ετοιμότητας είναι:
Η ενίσχυση των Επαγγελματικών Δεξιοτήτων,
Η βελτίωση των ικανοτήτων Εύρεσης και Διατήρησης Θέσεων Εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ατομικές Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Ομαδικά Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Συνεργασία με μέντορες

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο παραπάνω πρόγραμμα, δηλώστε συμμετοχή:
➢ στο Κέντρο της ActionAid, Πλ. Ναυαρίνου 7,
➢ στο τηλέφωνο 2311182310,
Φόρμα συμμετοχής: εδώ

Δηλώσεις γίνονται δεκτές έως τις 21 Ιανουαρίου 2022.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη