Προκήρυξη Εισαγωγής ΣΤ' Κύκλου Λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δίκαιο & Πληροφορική"

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη