4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται από τον/την ΥΔ
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (δείτε εδώ)

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: 01.03.2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία λήξης Υποβολής: 31.03.2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (δείτε εδώ)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη