Προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών.
Οι υποτροφίες για Έλληνες πολίτες είναι 10 τον αριθμό με διάρκεια από 3 μήνες έως 10 μήνες. Στους υποτρόφους χορηγείται χρηματικό βοήθημα ύψους 300€ μηνιαίως, επιδότηση διατροφής ύψους 2,69€/ημέρα, ενώ παρέχεται δωρεάν διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίων καθώς και δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2022. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα επισυναπτόμενα αρχεία καθώς και από την σχετική ιστοσελίδα του CMEPIUS: https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη