ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Υποτροφία Γερμανικής γλώσσας θερινών τμημάτων 2022

Θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στην υποτροφία θερινών τμημάτων γλώσσας 2022 της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) .

Δείτε συνημμένη την σχετική προκήρυξη και αφίσα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη