Πρόσκληση στο Alternative Finance Forum 2021 από το ΚΕΠΑ
Σας γνωστοποιουμε τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου "Alternative Finance Forum 2021", το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 09:00 - 17:00 στον συνεδριακό χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Το διεθνές συνέδριο "Alternative Finance Forum 2021" διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  (European Investment Bank - EIB,  European Investment Fund - EIF,   EIB Institute).

Λιγότερο από 30 ημέρες...
...περισσότεροι από 30 ομιλητές!


1 ημέρα
2 θεματικές ενότητες 
#FinancialInnovations    #SocialCapital
8 πάνελ συζήτησης
4 πάνελ συζήτησης ανά θεματική ενότητα:
#DataIdentityAccess #Capital4SmallBusiness #PaymentsTransactions #NonLendingFintechSolutions
#ImpactInvesting #FinancingSocialEntrepreneurship #NewMicrofinance #CollaborativeFinance Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.  Για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου, απαραίτητη προϋπόθεση η ολοκλήρωση της online εγγραφής, καθώς θα αποσταλεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση προς τους συμμετέχοντες.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.

Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει funds, startups, fintechs, σπουδαστές, επιχειρηματίες,  "πραγματευόμενοι" τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να μετασχηματίσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να φέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλους.  Στη φετινή διοργάνωση, σκοπός της οποίας είναι να αναδειχθούν οι πρωτοπόροι από τις κορυφαίες εταιρείες FinTech στον τομέα financial innovation και social finance, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, διερευνώνται πώς τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες επαναπροσδιορίζονται και επανασχεδιάζονται με βάση την εμπειρία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.  

Θα χαρούμε πολύ να υποδεχθούμε καθηγητές, σπουδαστές, αποφοίτους, και συνεργάτες σας, που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε ζητήματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να  επωφεληθούν από τις τοποθετήσεις 30 και πλέον διακεκριμένων ομιλητών - που έρχονται στην Θεσσαλονίκη από διάφορες χώρες της Ευρώπης - σε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, την εναλλακτική χρηματοδότηση, το κοινωνικό κεφάλαιο, καθώς και να δικτυωθούν με πρωτοπόρους από τον fintech χώρο που εκπροσωπούν τον τομέα εναλλακτικής χρηματοδότησης αλλά και με σημαντικούς διαμορφωτές γνώμης, οι δράσεις των οποίων έχουν αντίκτυπο διεθνώς σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη