Πρακτική άσκηση φοιτητών σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας - Υπουργείο Εξωτερικών
Παρακαλούμε συμβουλευτειτε το συνημμένο αρχείο για λεπτομερειες καθώς και την ιστοσελίδα https://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/prokeruxe-theseon-gia-praktike-askese-phoiteton-se-arkhes-tes-exoterikes-uperesias-gia-to-akademaiko-etos-2022-2023.html.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη