Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες
Λεπτομέρειες στα επισυναπτομενα αρχεία. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη