Προκήρυξη του ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΑΠΘ)
Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική" (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (http://promesip.med.auth.gr/)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη