Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης γυναικών: Work In Tech by Google & Coursera (δωρεάν)
Η MExoxo είναι μία εκ των 20 οργανισμών και σε 12 χώρες της Ευρώπης που της ανατέθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα Inco Academy Work In Tech supported by Google.org & Coursera, ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών. Παρέχονται 670 υποτροφίες διάρκειας 157 ωρών και το πρόγραμμα τελείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα υποστηρίζεται από την Google Hellas.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται εδώ https://www.mexoxo.com/wit για να επιλεχθούν 670 γυναίκες  και εκ των οποίων στόχος είναι τουλάχιστον το 75% να ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να λάβει πιστοποιητικό από την εκπαιδευτική πλατφόρμα “Coursera”. Επίσης από αυτό το ποσοστό, το πρόγραμμα έχει ως στόχο τουλάχιστον το 50% των συμμετεχόντων γυναικών να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε είτε να διατηρήσει μια θέση, είτε να ανοίξει την πόρτα για την αγορά εργασίας στον χώρο της Τεχνολογίας
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη