Υποτροφίες από φορέα A*STAR Σιγκαπούρης
Ο φορέας A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) Σιγκαπούρης χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες – ερευνητές και αφορούν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. 

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες και για την υποβολή των αιτήσεων στο site: www.a-star.edu.sg/SIN
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη