10 Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.


Η τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι 12/03/21 5μ.μ.


Δείτε όλες τις πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη