ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΙΑ’ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΙΑ’ ΚΥΚΛΟΣ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 303/2-10-2020 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε  την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΑ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 84.700€, για άρθρα που δημοσιεύτηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2019, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/18-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης με συνημμένη την επικαιροποιημένη διαδικασία χορήγησης των βραβείων.

                                        

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα αντίγραφα των άρθρων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου στο e-mail: christinapap@uom.edu.gr (τηλ. 2310.891-230), για το χρονικό διάστημα από τις 15/10/2020 και με καταληκτική προθεσμία υποβολής τους στις 20/11/2020.

 

Διευκρινίζεται ότι για κάθε άρθρο θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη