Διαδικτυακή Έκθεση για Σπουδές στον Καναδά
Tuesday, November 10
Click here for local time
Virtual Fair
For students and parents only ​​​​

This is an opportunity to arrange individual meetings with Canadian Institutions and learn more about them.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη