Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
Λεπτομέρειες στο επισυναπτομενο εγγραφο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη