Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για ασκούμενους με αναπηρία
📌Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για ασκούμενους με αναπηρία. 6 (έξι) αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε πολίτες της ΕΕ 🇪🇺 με αναγνωρισμένη αναπηρία.

📌Περίοδος πρακτικής άσκησης 1 Φεβρουαρίου ως 30 Ιουνίου 2021.

📌Αιτήσεις μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

📌Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο επισυναπτόμενο έγγραφο και εδώ: https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/jobs/traineeships/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη