ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ λόγω COVID-19 κατά την επιστροφή σας με τη λήξη των Θερινών Διακοπών

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των ειδικών μέτρων που λήφθηκαν από τις Πρυτανικές Αρχές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • 📌 Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνεται, κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα. Η δια ζώσης επικοινωνία επιτρέπεται μόνον όταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.
  • 📌 Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνία.

  • Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους συναναστρέφονται κατά τις συναλλαγές τους.

Μπορείτε να βρείτε την Πρυτανική Πράξη όπου αναφέρονται όλα τα μέτρα συνημμένη εδώ:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη