Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ως τις 4/9/2020
Σας παραθέτουμε ανακοίνωση που αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως τις 4/9/2020

Συνημμένα εδώ θα βρείτε το κείμενο της ανακοίνωσης, την πρόσκληση και την αφίσα του προγράμματος.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη