Προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών 7 ΠΜΣ της ΣΑΚΟΕ για το έτος 2020-21 - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Συνημμένες εδώ 
(και στον σύνδεσμο https://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.htmlθα βρείτε τις Προκηρύξεις επτά (7) Αγγλόφωνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το κάθε αρχείο περιλαμβάνει την προκήρυξη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι των ΠΜΣ είναι οι εξής:

1. «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation)

2. «Δίκαιο Τέχνης και Διαχείριση Τέχνης» (Master of Arts in Art Law and Arts Management)

3. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)

4. «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia)

5. «Ορθόδοξη Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox Ecumenical Theology)

6. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law)

7. «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη