Πέντε υποτροφίες και ευκαιρίες εργοδότησης στο μεγαλύτερο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems), προσφέρεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα προσφερθούν πέντε υποτροφίες (για κάλυψη 50% των διδάκτρων) σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επιπλέον, φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πλήρη ή μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος.

Η υποβολή των αιτήσεων εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ξεκινήσει και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ και στον ακόλουθο στο σύνδεσμο:

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι στις 3 Απριλίου 2020 (12:00 το μεσημέρι). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα. Οι υποψήφιες/οι που υποβάλλουν αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα αξιολογούνται αυτόματα και για υποτροφία.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» μπορούν να το πράξουν μέσω της ανοικτής πρόσκλησης για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας και Καινοτομίας ή μέσω άλλων ειδικών προσκλήσεων για πλήρωση θέσεων Software/Research Engineer. Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις εργασίας στο «Κοίος» υπάρχουν στον ακόλουθο  σύνδεσμο: http://www.kios.ucy.ac.cy/index.php/employment-opportunities.html

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη