«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2020. 

β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα για αναλυτικές πληροφορίες. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη