Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand 2020 της Κυβέρνησης της Ταϊλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2020.
Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτομενο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη