Μητρώο Αναζήτησης Εργασίας στο Γραφείο Διασύνδεσης Πα.Μακ.
Το Γραφείο Διασύνδεσης σχεδίασε και υλοποιεί πιλοτικά μία ακόμη, δωρεάν υπηρεσία για τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που αναζητούν εργασία, το Μητρώο Αναζήτησης Εργασίας. 

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο θα πρέπει:
  • να διαθέτετε ελάχιστη, συναφή με τις σπουδές σας, εργασιακή εμπειρία. Στην εργασιακή εμπειρία συμπεριλαμβάνεται η πρακτική σας άσκηση, αρμοδιότητες εθελοντικού χαρακτήρα, Internships, εποχική απασχόληση ή μόνιμη εργασία όπου αποκτήσατε δεξιότητες που αναζητά ο κλάδος που επιθυμείτε να ασχοληθείτε.
  • να έχετε συμπληρώσει ΟΛΑ τα πεδία της συνημμένης αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.
  • Να έχετε υπογράψει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο
Την συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη αίτησή σας (αρχείο scan) μπορείτε να μας την στείλετε με email στο career@uom.edu.gr (τίτλος μηνύματος "Μητρώο Αναζήτησης Εργασίας") ή να την φέρετε προσωπικά στο Γραφείο Διασύνδεσης.

Επισημαίνουμε ότι η επικοινωνία μας μαζί σας θα αφορά μόνο περιπτώσεις που εταιρίες αναζητούν υποψήφιους με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για θέσεις entry level που ανταποκρίνονται στο προφίλ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ανακοινώνεται η θέση και εσείς θα πρέπει να αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email που θα σας δίνεται κατά περίπτωση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης θα συνεχίσει να αναρτά στην ιστοσελίδα του https://dasta.uom.gr/Career/Pages/AdvancedSearch.aspx?Catalog=CompanyJob&View=PublicCompanyJobs&FormAlias=&Selection=advcompanyjob αγγελίες ππροσφοράς εργασίας στις οποίες αναγράφεται κάθε φορά η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας. 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη