Υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Institute for Advanced Study
Δείτε στο συνημμένο έγγραφο το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη