Οι πρώτες εξετάσεις computer-delivered IELTS στην Ελλάδα είναι γεγονός.
Δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη