Σπουδές στη Γαλλία

Πρόσκληση στο Rendez-vous Campus France   την Τετάρτη 26 Ιουνίου με θέμα: Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία.

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι: Η καθημερινή ζωή στη Γαλλία (Φοιτητική κατοικία, οι απαραίτητες διαδικασίες ...) και η πανεπιστημιακή ζωή  (Οργάνωση των σπουδών, μεθοδολογία, αξιολόγηση....)

Όπως σε όλες τις συναντήσεις Campus France , ο λόγος θα δοθεί  και στους Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη ζήσει την εμπειρία των  σπουδών στη Γαλλία και είναι πρόθυμοι να την μοιραστούν με το κοινό.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου στις 5 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Nous avons le plaisir de vous inviter au Rendez-vous Campus France du mercredi 26 juin qui aura pour thème: Se préparer à vivre et à étudier en France.

Cette conférence abordera les points suivants: La vie étudiante en France (Logement étudiant, démarches indispensables) et la vie universitaire (Organisation, méthodologie, évaluation..)

Comme dans tous les rendez-vous Campus France, la parole sera donnée à des jeunes Grecs qui ont déjà vécu cette expérience et sont prêts à la partager avec le public.

La conférence aura lieu dans l'auditorium de l'Institut français à 17 heures.

L'entrée est libre.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη