Κλείνουν οι αιτήσεις για 5 Ιδρύματα στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία»
Δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη