Ημερίδα E-nnovation - Φοιτητικός Διαγωνισμός (6/6/19)

Επισυνάπτονται η ανακοίνωση/πρόσκληση του διαγωνισμού κι σχετικό newsletter της ημερίδας. 

 

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη