Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2019
Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2019 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 1ης Απριλίου έως 10ης Μαΐου 2019.

Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2019 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα (01. DUO-Korea 2019 General Description, 02. DUO- Korea 2019 Implementation Guideline, 03. DUO- Korea 2019 Application). Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ηλεκτρ. διεύθυνσης admin2@asemduo.org (Τηλ: +82-2-720-6712) ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://asemduo.org . 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη