ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MSc IN APPLIED INFORMATICS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(MSc IN APPLIED INFORMATICS)             

ü Ειδικεύσεις:

 

1.    Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

2.    Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 

 


ü    Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2019

ü    Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

ü    Συνολικό κόστος: 2.800€

ü    Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31 Μαΐου 2019

·       Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών.

·       Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/  και στο 2310-891734.

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png/MScAppliedInformatics  https://blog.twitter.com/sites/all/themes/gazebo/img/ios_homescreen_icon.png/MScAIUoM  
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη