Θέσεις Ερευνητικής Απασχόλησης στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2019

KIOS Research and Innovation

Center of Excellence

An inspiring environment for conducting high quality interdisciplinary research

for the benefit of society and the promotion of knowledge-based economy

Θέσεις Ερευνητικής Απασχόλησης στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος»

για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2019 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 5 θέσεις Ερευνητικής Απασχόλησης (Summer Internship Undergraduate Research Opportunities Program) για την καλοκαιρινή περίοδο 2019 για προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίου.

 

Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας.

 

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» σε ερευνητικά προγράμματα. Οι θέσεις είναι ανοικτές για φοιτητές από όλους τους κλάδους που πιστεύουν ότι μπορούν να εργαστούν και να συνεισφέρουν σε τεχνολογικά ερευνητικά προγράμματα.

 

Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν σε μια από τις ακόλουθες περιοχές ευφυούς παρακολούθησης, ελέγχου και ασφάλειας για:

 

1        Ευφυή συστήματα μεταφορών

2        Έξυπνα δίκτυα νερού

3        Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα επόμενης γενιάς

4        Συστήματα ισχύος, έξυπνα δίκτυα και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

5        Ρομποτική, ενσωματωμένα και IoT συστήματα υλικού και λογισμικού

6        Διαχείριση καταστροφών, βιοϊατρικά συστήματα/συστήματα περίθαλψης

 

Το ωράριο και η περίοδος της απασχόλησης είναι ευέλικτα. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα (κατά μέσο όρο). Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα συμφωνηθεί με τους επιλεγέντες φοιτητές και μπορεί να είναι από 4 ως 8 βδομάδες (μεταξύ 3 Ιουνίου και 26 Ιουλίου 2019) και θα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρουσίαση μεταξύ 24 και 26 Ιουλίου. Ο εβδομαδιαίος μισθός θα είναι €200.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019:

 

            Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες)

 

          Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα αξιολογούνται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ερευνητικό Κέντρο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.kios.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22893460.


 

1 Panepistimiou Av., 2109 Aglantzia Tel: +357 22893450-1 Fax: +357 22893455 Web site: http://www.kios.ucy.ac.cy

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη