Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 15/2/2019: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities” παρατείνεται μέχρι τις 15/2/2019.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος είναι διαθέσιμες υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.smaccs.eu/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη