Πρόγραμμα Εθελοντισμού για 1 μήνα (Ιούνιος 2019), στο Καρναβάλι του Ρούσε
Πληροφόρηση για ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντισμού για νέους 18-30 ετών εδώ: https://bit.ly/2RH6XFd  

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη