Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά ειδικών στο αντικείμενο των Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων, με την εκμάθηση των βέλτιστων πρακτικών τεσσάρων εγνωσμένου κύρους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (University of Mons – Belgium, International Hellenic University – GreeceUniversity of the Basque Country – SpainHeriot Watt University – UK).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.smaccs.eu/


logo

 

Dr Christos Koidis | Programme Manager

International Hellenic University

T+30-2310-807501 | Μ+30-6972017040

c.koidis@ihu.edu.gr | www.ihu.edu.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη