ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
H 5η έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων, με την συμμετοχή όλων σχεδόν των Πανεπιστημίων (12 Ιδρύματα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη) πλησιάζει. Τα link της έκθεσης είναι

για την Αθήνα : https://business.facebook.com/events/360561828091092/

και την Θεσσαλονίκη: https://business.facebook.com/events/388282075272120/


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη