Σπουδές στο πανεπιστήμιο BUET του Μπαγκλαντές
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/25_10_17_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%9F_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%8A%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F_BUET_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A3_signed.pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη