ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Προετοιμασία Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)»
Επισυναπτόμενο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη