ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας προκηρύσσει Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού για την απονομή μίας υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας έως 27 ετών οι γυναίκες και έως 29 ετών οι άνδρες, που έχουν γίνει δεκτοί ή θα έχουν γίνει δεκτοί μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 από τη Σχολή στην οποία προγραμματίζουν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υποτροφία δεν μπορούν να λάβουν υποψήφιοι που λαμβάνουν για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ανοίξτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη