Θέσεις διδασκαλίας Π.Δ. 407/1980 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'MSc in Data Science' του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συνημμένη θα βρείτε την προκήρυξη για τις θέσεις διδασκαλίας Π.Δ. 407/1980 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'MSc in Data Science' του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

Επίσης, μπορείτε να την βρείτε και στο https://www.ihu.edu.gr/attachments/vacancies/2018/05-01/datascienceADMIN919.pdf.

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη