Υπηρεσία ΣΘΕΒ- Διασύνδεσης εγρασίας

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχείρησεων και Βιομηχανιών στην προσπάθειά του να στηρίζει τους απόφοιτους της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των ΙΕΚ δημιούργησε το  2009 την υπηρεσία «Διασύνδεση Εργασίας» και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με απαράμιλλο ενδιαφέρον την προσπάθεια σύνδεσης της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία εργασία ανάλογη με τα τυπικά τους προσόντα.


Σας ενημερώνουμε ότι ως φοιτητές και απόφοιτοί μας μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την συγκεκριμένη υπηρεσία είτε αποστέλλοντας  το βιογραφικό σας σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail:education@sthev.gr είτε και σε άμεση επαφή με την υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, Λάρισα, τηλ. 2410555507, αρμόδια: κα Αποστολία Χαρμάνη).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται μέσω της υπηρεσίας αυτής, μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα :http://www.sthev.gr/index.php?id=1002 .

 

Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη