Πρόγραμμα Σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
Το Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου καλεί αλλοδαπούς υπηκόους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μεταπτυχιακές σπουδές (Diploma Master PhD) στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια (χωρίς υποτροφία) από 01/09/2017 έως 30/06/2018 στον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.mohe-casm.edu.eg

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη