Αναβολή σεμιναρίων του κύκλου "Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας (CMS)"
Σας ενημερώνουμε ότι τα τρία τελευταία σεμινάρια 
του κύκλου "Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας (CMS)" που είχαν 
προγραμματιστεί τον Δεκέμβριο, αναβάλλονται για τον 
ερχόμενο Φεβρουάριο, οπότε και θα πραγματοποιηθούν 
μετά την εξεταστική του Ιανουαρίου. Οι σχετικές 
ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη