"Κοινωνική Ένταξη στη Γειτονιά - Ευκαιρία έμπρακτης αλληλεγγύης: Υποστηρίζω συνομηλίκους μου με νοητική αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν".
Για αναλυτικές πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη