Σύνδεσμοι

Υπουργείο παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
http://www.edulll.gr/

Υποστήριξη φοιτητών σε ζητήματα αγοράς εργασίας, Πρακτικής Άσκησης & Επιχειρηματικότητας
http://Careers.edulll.gr/

Συναντήσεις Εργασίας - Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης- Πρακτικά Συναντήσεων
http://www.dastaworkshops.gr


Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
http://dasta.uowm.gr

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
http://dasta.uth.gr

ΔΑΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου
http://sites.ionio.gr/dasta

ΔΑΣΤΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.dasta.aueb.gr

ΔΑΣΤΑ Παντείου Πανεπιστημίου
http://www.dasta.panteion.gr

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
http://www.dasta.asfa.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
https://www.dasta.auth.gr/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.dasta.aua.gr/

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
http://dasta.eap.gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
http://dasta.uoi.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://dastavm.edu.uoc.gr

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
http://dasta.ucg.gr/

Πολυτεχνείο Κρήτης
http://www.tuc.gr/1856.html

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
http://dasta.hua.gr/

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας
http://www.teiath.gr/dastateia

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
http://www.dasta.teidm.gr

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
http://www.dasta.teithe.gr/index.php

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης
http://www.dasta.teicrete.gr

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λάρισας
http://dasta.teilar.gr/default.aspx

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας
http://dasta.teipat.gr

ΤΕΙ Ηπείρου
http://dasta.teiep.gr/

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
http://dasta.teiion.gr

ΤΕΙ Καβάλας
http://dasta.teikav.edu.gr

ΤΕΙ Καλαμάτας
http://www.dasta.teikal.gr

ΤΕΙ Λαμίας
http://dasta.teilam.gr/

ΤΕΙ Σερρών
http://dasta.teiser.gr/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη