Ανακοινώσεις
Γενικές ανακοινώσεις
5ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5 ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «5ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Α πώτερο στόχο της Δράσης συνιστά η επιχειρηματικότητα και η προώθηση της με τις απαιτούμενες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπό του Διαγωνισμού αποτελεί η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους προπτυχιακούς φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων του ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας8/7/2015 2:14:16 PM
2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (SUMMER CODE CAMP) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ανακοινώνει τη διοργάνωση του δεύτερου Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα για τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης στις θεματικές περιοχές Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις , Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Αγροτική Ανάπτυξη , με στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνολογίες προγραμματισμού και με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που ανήκουν στις θεματικές περιοχές του αντικειμένου εκπαίδευσης. Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας5/24/2015 11:59:37 AM
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ης ΣΕΙΡΑΣ: Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΜΑΪΟΣ 2015)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο για την τρίτη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον σε συνδυασμό με τη θεματική περιοχή των Επιχειρηματικών Εφαρμογών . Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες: την Παρασκευή 08/05/2015 και την Παρασκευή 15/05/2015 κατα τις ώρες 15.00 έως 21:00. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πληροφορίες
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας4/28/2015 1:46:26 PM
2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-2ης ΣΕΙΡΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2015) -Πρόσκληση Συμμετοχής
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το δεύτερο σεμινάριο για τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή Εκπαιδευτικό Λογισμικό . Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει  δύο (2) ημέρες: την Παρασκευή 13 /03 /2015 και την Παρασκευή 20/03/2015 κατα τις ώρες 15.00 έως 21:00.  Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε  αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής & Παιδαγωγικών, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων  ή αποφοίτους ΙΕΚ ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας3/2/2015 2:51:00 PM
1o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-2ης ΣΕΙΡΑΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ιανουάριος 2015) -Πρόσκληση Συμμετοχής
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο για τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή  Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  σε συνδυασμό με τη θεματική περιοχή Εκπαιδευτικό Λογισμικό . Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει  δύο (2) ημέρες: την Τετάρτη 28 / 1/2015 και την Πέμπτη 05/2/2015 κατα τις ώρες 15.00 έως 21:00.  Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε  αποφοί...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας1/21/2015 9:32:58 AM
"1η Ημεριδα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς εκπαίδευσης διοργανώνει την 1η ημερίδα στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές & Εκπαιδευτικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την   Τρίτη 23/12 στην Αίθουσα Συνεδρίων Παν/μίου Μακεδονίας, 1ος όροφος. Πρόγραμμα Ημερίδας: 10:00 – 10:10 Προσέλευση 10:10 – 10:30 Καλωσόρισμα στην εκδήλωση, “ΕΛ/ΛΑΚ στο Παν/μιο Μακεδονίας” – Μαργαρίτης Κ. 10:30 – 10:50 “ΕΛ/ΛΑΚ & Ανοικτές Τεχνολογίες” – Καρούνος Θ. 10:50 – 11:40 “Το έργο της Μονάδας Αριστείας Παν/μίου Μακεδονίας στο σύνολο των δράσεων της πρώτης σειράς εκπαίδευσης” – Σαμαράς Ν. 11:40 – 12:10 Coffee break 12:10 – 12:30 “Υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ στις υπ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας12/22/2014 11:37:35 AM
Έναρξη 2ου σεμιναρίου 1ης ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014)-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το δεύτερο σεμινάριο για την πρώτη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή  Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  σε συνδυασμό με τη θεματική περιοχή Εκπαιδευτικό Λογισμικό . Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει  δύο (2) ημέρες: την Πέμπτη 27 / 11/2014 και την Παρασκευή 05/12/2014  κατά τις ώρες 15.00 έως 21:00.  Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε  αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχν...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας11/18/2014 9:43:59 AM
4ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
Ανακοινώνεται η προκήρυξη του « 4ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» . Α πώτερο στόχο της Δράσης συνιστά η επιχειρηματικότητα και η προώθηση της με τις απαιτούμενες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπό του Διαγωνισμού αποτελεί η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους προπτυχιακούς φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μέσω της εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων. Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2015,  13:00μμ. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα π...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας11/5/2014 10:10:36 AM
Έναρξη σεμιναρίου ΜΑ ΕΛ/ΛΑΚ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σεπτέμβριος 2014)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο για την πρώτη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις . Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες: τη Δευτέρα 29/9/2014 και τη Δευτέρα 06/10/2014 κατα τις ώρες 15.00 έως 21:00). Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας9/24/2014 7:33:12 AM
Εργαστήριο "Διατροφή: μια ...εναλλακτική προσέγγιση"
Η ΜΚΟ "Youthfully Yours Gr" ασχοληθείτε κυρίως με προγράμματα κινητικότητας νέων (18-25 ετών) υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους , η ΜΚΟ “Youthfully Yours” οργανώνει το  εργαστήριο με θέμα "Διατροφή: μια ...εναλλακτική προσέγγιση" Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17.30, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι: α) η ενημέρωση γύρω από θέματα διατροφής μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης, β) η εξοικείωση των νέων με τις μεθόδους αυτές & την βιωματική μάθηση, γ) η πληροφόρηση για τα προγράμματα Erasmus+.   Θα εκτιμούσαμε αν μπορείτε να συμβάλλετε κοινοποιώντας την εκδήλωση και ενημερώνοντας μέσω του newsletter σας ως εξής: " Το Youthfully Yours GR σε προσκαλεί να μάθεις για: - την διατροφή μέσω μεθόδων μη τυπικής ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας9/23/2014 1:11:05 PM
Σελίδα 1 από 3, Βρέθηκαν 30 εγγραφή/ες