2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (SUMMER CODE CAMP)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ανακοινώνει τη διοργάνωση του δεύτερου Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα για τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης στις θεματικές περιοχές Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Αγροτική Ανάπτυξη, με στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνολογίες προγραμματισμού και με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που ανήκουν στις θεματικές περιοχές του αντικειμένου εκπαίδευσης.

Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας.

  1. Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες: από την Παρασκευή 29/05/2015 έως την Παρασκευή 05/06/2015 και ώρες 10:00-15:00 (εκτός της Δευτέρας 1 Ιουνίου). Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
  2. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή αποφοίτους ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων, και σε οποιονδήποτε φίλο του ανοικτού λογισμικού επιθυμεί να συνεισφέρει σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες όπως: PHP, MySQL, Java, C/C++.
  4. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00.
  5. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  6. Με την επιτυχή συμμετοχή στο Σχολείο, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση παρακολούθησης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται, μέσω του συνδέσμου

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=3788

*Οδηγίες συμπήρωσης της φόρμας εκδήλωση ενδιαφέροντος:

  1. Στο πεδίο ΘΕΣΗ συμπληρώστε την τρέχουσα ιδιότητά σας π.χ. προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, εργαζόμενος, απόφοιτος κτλ
  2. Στο πεδίο ΦΟΡΕΑΣ συμπληρώστε το τμήμα του βασικού σας πτυχίου π.χ. τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  3. Στο πεδίο Τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώστε κατα προτίμηση ένα κινητό τηλέφωνο.
  4. Στο πεδίο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ανεβάστε ένα πραγματικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως 400 λέξεις.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00


email Επικοινωνίας: pamak.ma@gmail.com

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη