Έναρξη σεμιναρίου ΜΑ ΕΛ/ΛΑΚ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σεπτέμβριος 2014)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο για την πρώτη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας.

  1. Το Σεμινάριο θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες: τη Δευτέρα 29/9/2014 και τη Δευτέρα 06/10/2014 κατα τις ώρες 15.00 έως 21:00). Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
  2. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη θεματική περιοχή των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και να συνεισφέρουν στο πεδίο αυτό. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ Joomla!, Open ERP, Sugar CRM, Open CART και ProcessMaker, Moodle.
  3. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ως την Παρασκευή 26η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 21:00.
  4. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση παρακολούθησης.
  5. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email εντός των ημερών 27/9/2014 και 28/9/2014 για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με απαντητικό email εντός οριζόμενης προθεσμίας.
  6. Όσοι επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο αποδέχονται ταυτόχρονα τη συμμετοχή τους στην εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται, μέσω του συνδέσμου:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου, κινητό τηλέφωνο και e-mail.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 400 λέξεις).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 26/9/2014 και ώρα 21:00.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη