Εργαστήριο "Διατροφή: μια ...εναλλακτική προσέγγιση"

Η ΜΚΟ "Youthfully Yours Gr" ασχοληθείτε κυρίως με προγράμματα κινητικότητας νέων (18-25 ετών) υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους , η ΜΚΟ “Youthfully Yours” οργανώνει το  εργαστήριο με θέμα "Διατροφή: μια ...εναλλακτική προσέγγιση"

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17.30, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ.

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι:

α) η ενημέρωση γύρω από θέματα διατροφής μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης,

β) η εξοικείωση των νέων με τις μεθόδους αυτές & την βιωματική μάθηση,

γ) η πληροφόρηση για τα προγράμματα Erasmus+.  

Θα εκτιμούσαμε αν μπορείτε να συμβάλλετε κοινοποιώντας την εκδήλωση και ενημερώνοντας μέσω του newsletter σας ως εξής:

"Το Youthfully Yours GR σε προσκαλεί να μάθεις για:

- την διατροφή μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης
- τις ανταλλαγές νέων & τα προγράμματα Erasmus+

Δηλώσεις συμμετοχής: youthfullyyoursgr@gmail.com με θέμα "Για το εναλλακτικό εργαστήρι διατροφής"

*Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής"

(Η συμμετοχή δεν έχει κάποιο κόστος)

https://www.facebook.com/pages/Youthfully-Yours-GR/161766047223888

http://youthfullyyoursgr.wordpress.com/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη